روز جهانی مبارزه با کار کودک چرا روز جهانی مبارزه با کار کودکان به‌وجود آمد؟… یکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸

روز جهانی مبارزه با کار کودک

چرا روز جهانی مبارزه با کار کودکان به‌وجود آمد؟ سازمان بین المللی کار روز جهانی مبارزه با کار کودکان را در سال ۲۰۰۲ افتتاح کرد تا توجه همگان را به میزان شدت این پدیده جلب کند و همینطور اقدامات لازم برای از بین بردن آن صورت گیرد. هرساله، در ۱۲ ژوئن این روز جهانی دولت‌ها، کارفرمایان، سازمان‌های کارگری، جامعۀ مدنی و میلیون‌ها نفر را از سرتاسر جهان گرد هم می‌آورد تا بر اهمیت رسیدگی به پدیدۀ کودکان کار تأکید شود و راهکارهای کمک به آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف توسعۀ پایدار، که توسط سران جهان در سال ۲۰۱۵ تعیین شد، شامل تعهدی جهانی و تجدید یافته برای پایان دادن به پدیدۀ کودک کار است. به طور مشخص، هدف ۸.۹ از اهداف توسعۀ پایدار از جامعۀ جهانی می‌خواهد: «تدابیر مؤثر و فوری را به‌منظور از بین بردن کار اجباری اتخاذ کنند، به برده‌داری مدرن و قاچاق انسان خاتمه دهند و از ممنوع‌سازی و از بین بردن اشکال فجیع کارکردن کودکان، مانند استخدام و استفاده از آنها به عنوان سرباز، اطمینان به عمل آورند و تا سال ۲۰۲۵ به تمام اشکال کار کودکان خاتمه دهند.»

روز جهانی مبارزه با کار کودکان – تم امسال: کودکان نباید در مزارع کار کنند بلکه باید برای ساختن رویاهایشان تلاش کنند.

کودکان نباید در مزارع کار کنند بلکه باید برای ساختن رؤیاهایشان تلاش کنند. با این حال، اکنون ۱۵۲ میلیون کودک کار وجود دارد. اگرچه این پدیده در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است، اما از هر ده کودک کار، هفت نفر آنها در بخش کشاورزی کار می‌کنند.

در سال ۲۰۱۹، سازمان بین المللی کار صد سال پیشبرد عدالت اجتماعی و ترویج کار خوب و مناسب را جشن می‌گیرد. روز جهانی مبارزه با کار کودکان بهانه‌ای است تا برگردیم و پیشرفت در این مبارزه را ببینیم. پیشرفتی که طی صد سال حمایت سازمان بین المللی کار برای از بین بردن این پدیده حاصل شده است. از بدو بنیان گذاری این سازمان، حفاظت از کودکان در بتن قانون اساسی آن وجود داشته است. یکی از اولین کنوانسیون‌های تصویب شده در این سازمان، مربوط به حداقل سن کار در صنایع بوده است.

در روز جهانی مبارزه با کار کودکان،

به آیندۀ هدف ۸.۷ از اهداف توسعۀ پایدار

نگاهی می‌اندازیم. این هدف توسط جامعۀ

بین المللی تعیین شده است و خواستار

پایان پدیدۀ کودک کار در اشکال مختلف

آن تا سال ۲۰۲۵ است. سال ۲۰۱۹

همچنین مصادف است با گذشت بیست

سال از تصویب کنوانسیون فجیع‌ترین

اشکال کار کودکان توسط سازمان

بین المللی کار. گفتنی است که تا جهانی شدن این

کنوانسیون فقط چند قدم فاصله است.

تنها چند کشور هستند که آن را به تصویب نرسانده‌اند.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان – پیشینه

روز جهانی مبارزه با کار کودکان

کودکان کار

امروزه، در سرتاسر جهان حدود ۲۱۸ میلیون کودک کار

می‌کنند و اغلب آنها شغلی تمام وقت دارند.

این کودکان به مدرسه نمی‌روند و تقریباً هیچ

وقتی برای بازی کردن ندارند. بسیاریشان

تغذیه یا مراقبت درستی دریافت نمی‌کنند.

فرصت کودکی کردن از آنها گرفته شده است.

بیش از نیمی از آنها در معرض بدترین انواع کار قرار دارند:

کار در محیط‌های مخاطره‌آمیز، کار به عنوان برده، یا دیگر اشکال کار اجباری، از جمله قاچاق مواد و روسپری‌گری و همینطور شرکت در نزاع‌های مسلحانه.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان و تعریف آن

منظور از کار کودکان کاری است که در نتیجۀ آن جان کودک در خطر باشد یا در معرض آسیب قرار گیرد و همینطور ناقض قوانین بین المللی و ملی باشد. کاری که کودکان را از مدرسه باز بدارد یا مجبور باشند بار سنگین کار را در کنارِ رفتن به مدرسه به دوش بکشند. کودکان کار زیر مجموعه‌ای از کودکان شاغل محسوب می‌شوند و شامل موارد ذیل است:

  • همۀ انواع فجیعِ «بدون شرط» کار کودک مانند کار به عنوان برده، استفاده از کودکان به عنوان روسپری یا فعالیت‌های غیر قانونی
  • کاری که حداقل سن مورد نیاز آن (که توسط قوانین ملی بر پایۀ استانداردهای بین المللی تعریف شده) با سن کودک مطابقت نداشته باشد.

روز جهانی مبارزه با کار کودکان – واقعیات و آمار

  • در سطح جهان ۲۱۸ میلیون کودک ۵ تا ۱۷ ساله شاغل هستند.
  • در میان آنها، ۱۵۲ میلیون نفرشان کودک کار محسوب می‌شوند. تقریبا نیمی از آنها در شرایط مخاطره آمیز کار می‌کنند.
  • حدود نیمی از کودکان کار در آفریقا هستند (۷۲.۱ میلیون)، ۶۲.۱ میلیون در آسیا و اقیانوس آرام، ۱۰.۷ میلیون در قارۀ آمریکا، ۱.۲ میلیون در کشورهای عرب و ۵.۵ میلیون در اروپا و آسیای مرکزی.
  • تقریبا نیمی از همۀ ۱۵۲ میلیون کودکان کار ۵ تا ۱۱، ۴۲ میلیون ۱۲ تا ۱۴،  و ۳۷ میلیون نفر آنها ۱۵ تا ۱۷ سال دارند.
  • کار مخاطره آمیز در کودکان کار بین ۱۵ تا ۱۷ ساله بیشتر شیوع دارد.
  • در میان ۱۵۲ میلیون کودک کار، ۸۸ میلیون نفر آنها پسر و ۶۴ میلیون دختر هستند.
  • ۵۸ درصد همۀ کودکان کار و ۶۲ درصد کودکان کاری که شغل مخاطره آمیز  دارند پسر هستند.
  • کودکان کار اکثراً در در بخش کشاورزی هستند (۷۱درصد) که شامل ماهیگیری، دامداری، جنگلداری، آبزی پروری می‌شود و همینطور کشاورزی معیشتی و تجاری را دربر می‌گیرد. ۱۷درصد این کودکان در بخش خدماتی هستند و ۱۲ درصد در بخش صنعتی از جمله معادن.

 


ترجمه از رسول اقبال نیا – منبع: UN

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 دیدگاه